კაზუსი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com კაზუსი მარკების  კოლექციონერ  გიორგის  სჭირდებოდა  სასწრაფოდ  გარკვეული  თანხა  და  სესხის  უზრუნველსაყოფად    ბანკს  გადასცა  თავისი  მარკების  კოლექცია,  რათა  მისგან  მიეღო  დიდი  ოდენობის  თანხა.  მარკები  მას  შენახული  ჰქონდა  სეიფში.  გიორგი  გარდაიცვალა,  ისე  რომ  არ  დაუფარავს  აღებული  Read More …

კაზუსები

კაზუსის ამოხსნა სისხლის სამართალში # კაზუსის ამოხსნა # – ნიმუში როგორ უნდა გადაწყდეს დავა? (კაზუსი) განსაცდელში მიტოვება თუ დაუხმარებლობა? (კაზუსი) ვალდებულებითი სამართალი – კაზუსი კაზუსი თავისი ამოხსნით კაზუსი ადამიანის უფლებების თემიდან კაზუსი კაზუისტიკა