გონივრული ეჭვი – “პოლიციის შესახებ” კანონის მე-9 პრიმა მუხლი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com 2010  წლის  24  აგვისტოს  საქართველოს  პარლამენტმა  “პოლიციის  შესახებ”  კანონს  დაამატა  მე-9  პრიმა  მუხლი.  აღნიშნული  ნორმა  პოლიციის  თანამშრომელს  უფლებას  ანიჭებს  დანაშაულის  ჩადენის  თაობაზე  გონივრული  ეჭვის  საფუძველზე  გააჩეროს  ადამიანი,  ჩაუტაროს  მას  ზედაპირული  შემოწმება  თუ  პოლიციის  უსაფრთხიებასთან  Read More …

შეკრებების და მანიფესტაციების თავისუფლება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com მიმდინარე  მოვლენებმა  გადამაწყვეტინა  ერთი-ორი  სიტყვა  მეთქვა  ე.წ  მიტინგებზე: ძირითად  უფლებათა  შორის    ერთ-ერთი  ყველაზე  მნიშვნელოვანი  უფლებაა  შეკრებებისა  და  მანიფესტაციების  უფლება.  ეს  ძირითადი  უფლება  შედგება  სამი  პუნქტისაგან: 1)ყველას,  გარდა  იმ  პირებისა,  რომლებიც  არიან  სამხედრო  ძალების,  პოლიციისა  Read More …

არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com კანონიერების  ეს  უმნიშვნელოვანესი  პრინციპი  ნიშნავს  ადამიანის  დასჯის  დაუშვებლობას  იმ  ქმედებისთვის,  რომელიც  მისი  ჩადენის  დროს  კანონით  არ  იყო  განსაზღვრული  დანაშაულად.  საქართველოს  კონსტიტუცია  ამ  პრინციპს  42-ე  მუხლის  მე-5  პუნქტით  აღიარებს.  ეს  პრინციპი  ასევე  აღიარებულია  საქართველოს  სისხლის  Read More …

ევთანაზია

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ევთანაზია  ბერძნული  სიტყვაა  და  მშვიდ  და  უშფოთველ  სიკვდილს  ნიშნავს.  დღესდღეობით  ასეთი  მშვიდი  სიკვდილით  ადამიანის  ტანჯვისგან  გათავისუფლება  მხოლოდ  ექიმებს  ან  მედპერსონალს  შეუძლია.  ევთანაზია  მიიღწევა  აპარატის  გამორთვით  (აქტიური  ევთანაზია)  ან  საერთოდ,  დაავადების  მიმდინარეობაში  ჩაურევლობით  (პასიური  ევთანაზია),  Read More …

საქართველოს პარლამენტი: (ცვლილებები კონსტიტუციაში)

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com 21  ოქტომბერს  მერვე  მოწვევის  პარლამენტის  სხდომა  გაიმართა  ქალაქ  ქუთაისში.  კონსტიტუციაში  უამრავი  ცვლილებაა  შესული  რომელიც  2013  წლის  საპრეზიდენტო  არჩევნების  შემდეგ,  ახალი  პრეზიდენტის  მიერ  ფიცის  წარმოთქმის  შემდეგ  ამოქმედდება,  ამიტომ  გთავაზობთ  მუხლების  ჩამონათვალს  ცვლილებებითურთ: პირველი  ცვლილება,  რა  Read More …

საავტორო უფლებები

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com უყურებთ  სერიალს  “ჩემი  ცოლის  დაქალები”?  გაგიკვირდებათ  ალბათ,  რა  შუაშია  იურიდიულ  ბლოგთან  ეს  სერიალი.  უბრალოდ,  ერთ–ერთ  სერიაში  საინტერესო  იურიდიული  შეცდომა  შევნიშნეთ:  ერთ–ერთი  პერსონაჟი  პოულობს  ხელნაწერს.  ჩათვლის,  რომ  მის  მეუღლეს  ეკუთვნის  ეს  წიგნი,  სიურპრიზის  მოწყობის  მიზნით,  Read More …

დამნაშავეთა გადაცემა და თავშესაფრის უფლება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com დამნაშავეთა გადაცემა  სამართლებრივი  დახმარების  ერთ-ერთი  სახეა.  სახელმწიფო  რომლის  ტერიტორიაზეც  იმყოფება  დამნაშავე  გადაცემს  მას  მეორე  სახელმწიფოს,  რომელიც  ითხოვა  ამ  პირის  სისხლის  სამართალში  მიცემის  ან  გამოტანილი  განაჩენის  აღსრულებას.  სახელმწიფოები  იყოფა  ორ  ჯგუფად:  ერთნი  გადასცემენ  დამნაშავეს  მხოლოდ  იმ  Read More …