შეურაცხადობა

შეურაცხადობა: ბრალის გამომრიცხველი გარემოება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, დანაშაულის ცნება, ქმედების შემადგენლობა, ფუნქციები და სახეები. დანაშაულის კატეგორიები ბრალის გამომრიცხველი გარემოებები . .