ეკონომიკა

ეკონომიკა, ფინანსები

ვასილ შენგელია. ბიზნესის მენეჯმენტი