მიტაცებული და გაუფორმებელი ნაკვეთის ლეგალიზაცია და დაკანონება

.