ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს გეგმა ბიზნესის იდეიდან იწყება.  პირველი და მთავარი ამოცანაა ბიზნესის თემის სწორი შერჩევა. ამიტომაც, ფონდები ითხოვენ ინოვაციურ იდეებს. ქვემოთ არის რამდენიმე ასეული ბიზნეს იდეის ჩამონათვალი. ბიზნესის იდეის არჩევამდე გირჩევთ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ჩამონათვალს. ცხადია, ეს სია ვერ ამოწურავს ყველა შესაძლო თემას, მაგრამ იმედი გვაქვს Read More …