ბიზნეს გეგმების ანალიზი და კონსულტაციები 577 235 400

ბიზნეს გეგმების ანალიზი და კონსულტაციები მის გასაუმჯობესებლად 577 235 400 ფონდების, ბანკების, ინვესტრებთან წარდგენამდე , აუცილებლად ჩაატარეთ თქვენს მიერ მომზადებული ბიზნეს გეგმის ანალიზი თუკი თქვენ ბიზნეს გეგმა დამოუკიდებლად მოამზადეთ აუცილებელია მისი წინასწარი განხილვა, ექსპერტიზა.  ჩაატარეთ პრეზენტაცია. უხმეთ ექსპერტებს , პარტნიორებს, Read More …