ახალგაზრდა მეწარმეთათვის ბიზნეს გეგმების დაწერა

ბიზნეს გეგმის დაწერა ახალგაზრდა მეწარმეთათვის  ტურიზმის სფეროში ტურიზმის სფეროში იდეები ამოუწურავია. იდეად და შემდგომ ბიზნეს-გეგმად შეიძლება იქცეს  საქართველოს ნებისმიერი სოფელი. ყოველ მათგანს აქვს უნიკალური ბუნება და სანახაობები. არაა აუცილებელი დიდი ინვესტიციები. ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენს კრეატიულ აზროვებაზე. MTVi  ახალგაზრდა მეწარმეებს 40 Read More …