მარკეტოლოგი

ვაკანსია – მარკეტოლოგი GMN – კონტრაქტით სამუშაოდ მიიღებს სტუდენტ–მარკეტოლოგს, რომელსაც აქვს განწყობები თანდათან  ჩამოყალიბდეს  მარკეტინგის დირექტორად.  GMN ეს არის  საკონსულტაციო საიტების ქსელი, რომელიც იქმნება საქართველოშიც და მოიცავს არაგასართობ ფაქტიურად ყველა მიმართულებას.  ჩვენ უპირატესობას მივცემთ კავკასიის ბიზნეს სკოლისა და  იესემის სტუდენტებს, Read More …