შპალერი

მშენებლობა  >> შპალერის ტიპები შპალერის კლასიფიკაცია შპალერების კლასიფიკაცია წყალმედეგობის თვალსაზრისით წყალმედეგობის თვალსაზრისით, შპალერს (შპალიერს) ყოფენ: ჩვეულებრივი შპალერი (შპალიერი) წყალმედეგი შპალერი (შპალიერი) რეცხვადი შპალერი (შპალიერი) წყლისადმი განსაკუთრებით მდგრადი, ვინილის შპალერი (შპალიერი)