იურიდიული სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი

რეცენზირებადი იურიდიული სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი . სარედაქციო კოლეგია: ……….