ვაკანსია: იურიდიული სტატიების მთარგმნელი

აუცილებელია იურიდიული განათლება. მისაღებია იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტიც არა გვაქვს ტერიტორიული და სხვა სახის შეზღუდვები სავარაუდოდ სამუშაო გაგრძელდება დიდხანს. მასალები იდება იურიდიულ საიტზე. . .