ლეგიტიმურობა და ლეგალურობა

კონსპეტი. აღებულია : Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 სამართალი ლეგიტიმურია, რამდენადაც : 1) სამართლის ნორმა არის შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესი; 2) სამართალი ეფუძნება ნორმის ადრესატების განსაზღვრული ნაწილის რწმენას, რომ ნორმა ლეგიტიმურია და , მაშასადამე, სავალდებულოა Read More …