ადვოკატებს, რომლებიც მუშაობენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე!

იურიდიულ ფირმებსა და ცალკეულ ადვოკატებს, რომლებიც მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე მუშაობენ ვთავაზობთ თავიანთ შესახებ ინფორმაცია განათავსოთ იურიდიულ პორტალზე www.gen.ge. ამ საიტს წელიწადში 3 000-მდე მოქალაქე მიმართავს  კონსულტაციისათვის.  გრაფიკზე მოცემულია მოქალაქეთა სტატისტიკა, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს  დაფარონ ადვოკატის მომსახურების ხარჯები, მათი სამომხმარებლო უფლებების დასაცავად. Read More …