პერლიტი ნახევრადუდაბნოებში

მშენებლობა > პერლიტი > პერლიტი ნახევრადუდაბნოებში პერლიტით მიწის სტრუქტურის გაუმჯობესება ნახევრადუდაბნოებში (ნახევრად უდაბნოებში) პერლიტი გამოიყენება ნიადაგის სტრუქტურისა და თვისებების გასაუმჯობესებლად, სათბურებში და ბაღებში, ბოსტნებში და ა.შ. მაგრამ პერლიტს რევოლუციური როლის თამაში შეუძლია ნახევრადუდაბნოების (ნახევრად უდაბნოების) განაშენიანებაში. საქართველოში ნახევრადუდაბნოები (ნახევრად უდაბნოები) მრავლადაა. Read More …