იურიდიული კონსულტაცია მათთვის, ვისაც ონლაინ სესხები აქვს

ადვოკატი ნატო გოგმაჩაძე უპირველეს ყოვლისა განგიმარტავთ, რომ სესხის არსებობის ფაქტი სასამართლოში შეიძლება დადასტურდეს მხოლოდ წერილობითი მტკიცებულებით (სესხის ხელშეკრულებით, ვალის აღიარების დოკუმენტით….) ან კიდე თქვენ თავად უნდა აღიაროთ ვალის არსებობის ფაქტი. რადგანაც თქვენ სესხს ონლაინ იღებთ ეს ნიშნავს იმას, რომ არანაირ დოკუმენტზე Read More …