პერლიტი ენერგოდამზოგავი

მშენებლობა და რემონტი  >> პერლიტი ენერგოდამზოგავი  პერლიტი  – ენერგოდამზოგავი სამშენებლო ტექნოლოგია ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების პრაქტიკაში დანერგვა, დღეს საერთაშორისო დონის პრობლემაა. ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი  მიმართულებაა ენეგოდამზოგავი შენობების აგება. პერლიტი ენერგოდამზოგავი სამშენებლო ტექნოლოგიების ლიდერია. შენობა-ნაგებობებში საშუალო წლიური თბოდანაკარგები შეადგენს: კედლების-48%, გადახურვების-18%, ფანჯრების-21%, პირველი სართულის იატაკები-13%. Read More …