პროფესიული ეთიკა

  ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი ს.ს.ი.პ. “საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია” დამტკიცებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ 15 აპრილი, 2006 თბილისი ცვლილებები და დამატებები მიღებულია 2012 წლის 8 დეკემბრის საერთო კრებაზე 2 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს ადვოკატთა პროფესიულ ეთიკის ნორმებს Read More …