სამართალი განსხვავებულ კულტურებში

კონსპეტი. აღებულია: Robo Nadiradze http://lawrobo .blogspot.  com/2013/04/ blog-post_9751.html Monday, April 15, 2013 კლასიკური რომის იურიდიული აზროვნება კონცენტრირებული იყო დავის სამართლებრივ გადაწყვეტაზე და ნაკლებად ეხებოდა ზოგად წესებსა და პრინციპებს. ასევე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ცალკეულ საკითხებზე მიღებულ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებსა და იურისტთა შეხედულებებს. Read More …