სამართალმცოდნეობა

  შესავალი სამართალმცოდნეობაში სამართლის ნორმის ცნება, სტრუქტურა და სახეები წესრიგის ფუნქცია ლეგიტიმურობა და ლეგალურობა სამართალი განსხვავებულ კულტურებში სამართალი როგორც კულტურის ფენომენი როულზი სამართლიანობის შესახებ სამართლიანობის თეორიები სამართლიანობა და თანასწორობა ________________________________________ გადასვლა >>> ჟურნალი ,,იურიდიული დიალოგები” .