სისხლის სამართალი

სისხლის სამართლის პრინციპები სისხლის სამართლის კანონი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, დანაშაულის ცნება, ქმედების შემადგენლობა, ფუნქციები და სახეები. დანაშაულის კატეგორიები ქმედების ობიექტური შემადგენლობა როგორ აარიდოთ თავი ციხეს თუ მართლა დამნაშავე ხართ მართლწინააღდეგობის გამომრიცხველი გარემოებები ფაქტობრივი და იურიდიული შეცდომები ბრალის გამომრიცხველი გარემოებები შეჯიბრებითობის Read More …