ნაიკი

ნაიკი  ყველასათვის ცნობილი სპორტული კომპანია ნაიკი (Nike) შეიქმნა 1964 წელს. ნაიკის ისტორია – ეს არის კიდევ ერთი დამამტკიცებელი მაგალითი იმისა, რომ სწორად გათვლილი მარკეტინგული გადაწყვეტილებების მიღებით შესაძლებელია კინკურენცია გაუწიო ნებისმიერ კონკურენტს, როგორი ძლიერიც არ უნდა იყოს იგი. კომპანია ნაიკის დამფუძნებლები Read More …