ადამიანის კულტურული უფლებები

ადამიანის კულტურული უფლებები E. Cultural human rights

უფლებები, რომლებიც მინიჭებული აქვს ნებისმიერი ინდივიდს და რომლებიც მოიცავს კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისა და სამეცნიერო აღმოჩენათა შედეგებით სარგებლობის უფლებას. ეს უფლებები განმტკიცებულია არაერთი საერთაშორისო აქტით, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციითა ( 1948) და საერთაშორისო პაქტით ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ. (1966).

Source: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] – თბ., 2005 – 283გვ. ; 23სმ. – ISBN 99940-0-877-3 : [ფ.ა.]

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)