ადამიანის უფლებათა დარღვევების კლასიფიკაცია

ადამიანის უფლებათა დარღვევების კლასიფიკაცია E. Classification oh human rights violations

 

ა.უ.დ.კ-ის სხვადასხვა მეთოდი არსებობს. აქ მნიშვნელოვანია: 1. რამდენად სერიოზულია დარღვევა (რომელი უფლება დაირღვა, მაგალითად, განათლების უფლება, თუ უფრო მნიშვნელოვანი – სიცოცხლის უფლება); 2. დარღვევათა სიხშირე; 3. დარღვევათა მასშტაბი (რამდენი ადამიანის მიმართ ირღვევა მათი უფლებები).

See also: დარღვევა

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)