ადამიანის უფლებათა დარღვევის მიზეზები

ადამიანის უფლებათა დარღვევის მიზეზები E. Root causes of human rights violations

 

ადამიანის უფლებათა დარღვევის ხელშემწყობი ფაქტორები ხშირადაა დაკავშირებული სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის არსებულ დაძაბულ ურთიერთობასთან. ა.უ.დ.ძ.მ-ის დისციპლინათაშორისმა კვლევითმა პროგრამამ ამ დარღვევების 80 მიზეზი განსაზღვრა.

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)