ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი E. International bill of human rights

1) ადამიანთა უფლებების დეკლარაცია; 2) სამოქალაქო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ; 3) საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ; 4) სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ საერთაშორისო პაქტის თანდართული ფაკულტატური პროტოკოლები.

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)