ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევები

ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევები E. Gross human rights violations

ადამიანის უფლებათა ყველაზე სერიოზული დარღვევები თითოეული ადამიანის ფიზიკურ ხელშეუხებლობასთან, კერძოდ კი, სიცოცხლის უფლებასთან არის დაკავშირებული. მათ განეკუთვნება: პოლიტიკური მკვლელობა (სიკვდილით დასჯა სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გარეშე), გაუჩინარება და წამება (ე.წ. „საბედისწერო სამკუთხედი”). ეს ცნება ასევე მოიცავს არამართლზომიერ დაკავებას, რომელსაც თან მოსდევს ხანგრძლივი პატიმრობა სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გარეშე.

See also: არამართლზომიერი დაპატიმრება

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)