ადამიანის უფლებათა ჰორიზონტალური მოქმედება

ადამიანის უფლებათა ჰორიზონტალური მოქმედება E. Horizontal effect of human right

ა.უ.ჰ.მ. ნიშნავს დამიანის უფლებათა მეთოდოლოგიისა და ტერმინოლოგიის ადამიანთა შორის ურთიერთობებში გამოყენებას. თუმცა ამგვარმა მცდელობებმა არ გაამართლა და დღეს, ადამიანის უფლებებზე საუბრისას, მხედველობაში გვაქვს მხოლოდ ადამიანსა და სახელმწიფოს შორის არსებული ურთიერთობა. და თუმცა ოჯახი, სიყვარული, მეგობრები, ან ურტიერთობა მეზობლებს შორის წარმოადგენენ მთელ რიგ უფლებათა და მოვალეობათა წყაროს, ადამიანის უფლებათა ცნება მათ მიმართ არ გამოიყენება.

See also: ადამიანის უფლებათა ვერტიკალური მოქმედება

Source: ადამიანის უფლებათა ლექსიკონი / [შეადგინა ფრიდონ საყვარელიძემ ; რედ.: ანა ჭაბაშვილი] – თბ. : დასი, 1999 – 128გვ

ბმები: 1. კორპორაციული ტიპური დოკუმენტები; 2. ორგანიზაციების იურიდიული, საბუღალტრო და საკონსულტაციო მომსახურება; 3. დისტანციური იურიდიული კონსულტაციები; 4. ბიზნეს გეგმების მომზადება; 5. მზა ტიპური ბიზნეს-გეგმები (შაბლონი)