ადვოკატი ბაგათელია ნესტან

ადვოკატი ბაგათელია ნესტან

სიითი ნომერი რეესტრში – 4398

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაგათელია ნესტან იურისტი ბაგათელია ნესტან ადვოკატი ბაგათელია ნესტან არბიტრაჟი ბაგათელია ნესტან ექსპერტიზა ბაგათელია ნესტან იურიდიული მომსახურება, ბაგათელია ნესტან კანონი ბაგათელია ნესტან სასამართლო, ბაგათელია ნესტან კანონმდებლობა, ბაგათელია ნესტან