ადვოკატი ბარაჩაშვილი ნინო

ადვოკატი ბარაჩაშვილი ნინო

სიითი ნომერი რეესტრში – 4764

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბარაჩაშვილი ნინო  იურისტი ბარაჩაშვილი ნინო  ადვოკატი ბარაჩაშვილი ნინო  არბიტრაჟი ბარაჩაშვილი ნინო  ექსპერტიზა ბარაჩაშვილი ნინო  იურიდიული მომსახურება, ბარაჩაშვილი ნინო  კანონი ბარაჩაშვილი ნინო  სასამართლო, ბარაჩაშვილი ნინო  კანონმდებლობა, ბარაჩაშვილი ნინო