ადვოკატი ბარბაქაძე დარეჯან

ადვოკატი ბარბაქაძე დარეჯან

სიითი ნომერი რეესტრში – 1262

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბარბაქაძე დარეჯან იურისტი ბარბაქაძე დარეჯან ადვოკატი ბარბაქაძე დარეჯან არბიტრაჟი ბარბაქაძე დარეჯან ექსპერტიზა ბარბაქაძე დარეჯან იურიდიული მომსახურება, ბარბაქაძე დარეჯან კანონი ბარბაქაძე დარეჯან სასამართლო, ბარბაქაძე დარეჯან კანონმდებლობა, ბარბაქაძე დარეჯან