ადვოკატი ბართაია მაგდა

ადვოკატი ბართაია მაგდა

სიითი ნომერი რეესტრში – 57

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბართაია მაგდა იურისტი ბართაია მაგდა ადვოკატი ბართაია მაგდა არბიტრაჟი ბართაია მაგდა ექსპერტიზა ბართაია მაგდა იურიდიული მომსახურება, ბართაია მაგდა კანონი ბართაია მაგდა სასამართლო, ბართაია მაგდა კანონმდებლობა, ბართაია მაგდა