ადვოკატი ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა

ადვოკატი ბასილაშვილი ( მინასიანი ) გალინა

სიითი ნომერი რეესტრში – 412

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  იურისტი ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  ადვოკატი ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  არბიტრაჟი ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  ექსპერტიზა ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  იურიდიული მომსახურება, ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  კანონი ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  სასამართლო, ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა  კანონმდებლობა, ბასილაშვილი (მინასიანი) გალინა