ადვოკატი ბაუჟაძე ალიკო

ადვოკატი ბაუჟაძე ალიკო

სიითი ნომერი რეესტრში – 2342

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაუჟაძე ალიკო იურისტი ბაუჟაძე ალიკო ადვოკატი ბაუჟაძე ალიკო არბიტრაჟი ბაუჟაძე ალიკო ექსპერტიზა ბაუჟაძე ალიკო იურიდიული მომსახურება, ბაუჟაძე ალიკო კანონი ბაუჟაძე ალიკო სასამართლო, ბაუჟაძე ალიკო კანონმდებლობა, ბაუჟაძე ალიკო