ადვოკატი ბაქრაძე ვალერი

ადვოკატი ბაქრაძე ვალერი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3843

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაქრაძე ვალერი იურისტი ბაქრაძე ვალერი ადვოკატი ბაქრაძე ვალერი არბიტრაჟი ბაქრაძე ვალერი ექსპერტიზა ბაქრაძე ვალერი იურიდიული მომსახურება, ბაქრაძე ვალერი კანონი ბაქრაძე ვალერი სასამართლო, ბაქრაძე ვალერი კანონმდებლობა, ბაქრაძე ვალერი