ადვოკატი ბაქრაძე ზინაიდა

ადვოკატი ბაქრაძე ზინაიდა

სიითი ნომერი რეესტრში – 2511

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაქრაძე ზინაიდა იურისტი ბაქრაძე ზინაიდა ადვოკატი ბაქრაძე ზინაიდა არბიტრაჟი ბაქრაძე ზინაიდა ექსპერტიზა ბაქრაძე ზინაიდა იურიდიული მომსახურება, ბაქრაძე ზინაიდა კანონი ბაქრაძე ზინაიდა სასამართლო, ბაქრაძე ზინაიდა კანონმდებლობა, ბაქრაძე ზინაიდა