ადვოკატი ბაღათურია მერაბ

ადვოკატი ბაღათურია მერაბ

სიითი ნომერი რეესტრში – 3773

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაღათურია მერაბ იურისტი ბაღათურია მერაბ ადვოკატი ბაღათურია მერაბ არბიტრაჟი ბაღათურია მერაბ ექსპერტიზა ბაღათურია მერაბ იურიდიული მომსახურება, ბაღათურია მერაბ კანონი ბაღათურია მერაბ სასამართლო, ბაღათურია მერაბ კანონმდებლობა, ბაღათურია მერაბ