ადვოკატი ბაღათურია მერაბ

ადვოკატი ბაღათურია მერაბ

სიითი ნომერი რეესტრში – 1000

სპეციალიზაცია: სისხლის სამ.

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაღათურია მერაბ  იურისტი ბაღათურია მერაბ  ადვოკატი ბაღათურია მერაბ  არბიტრაჟი ბაღათურია მერაბ  ექსპერტიზა ბაღათურია მერაბ  იურიდიული მომსახურება, ბაღათურია მერაბ  კანონი ბაღათურია მერაბ  სასამართლო, ბაღათურია მერაბ  კანონმდებლობა, ბაღათურია მერაბ