ადვოკატი ბაღათურია ნათია

ადვოკატი ბაღათურია ნათია

სიითი ნომერი რეესტრში – 2119

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაღათურია ნათია იურისტი ბაღათურია ნათია ადვოკატი ბაღათურია ნათია არბიტრაჟი ბაღათურია ნათია ექსპერტიზა ბაღათურია ნათია იურიდიული მომსახურება, ბაღათურია ნათია კანონი ბაღათურია ნათია სასამართლო, ბაღათურია ნათია კანონმდებლობა, ბაღათურია ნათია