ადვოკატი ბაციკაძე ალექსანდრე

ადვოკატი ბაციკაძე ალექსანდრე

სიითი ნომერი რეესტრში – 1522

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაციკაძე ალექსანდრე  იურისტი ბაციკაძე ალექსანდრე  ადვოკატი ბაციკაძე ალექსანდრე  არბიტრაჟი ბაციკაძე ალექსანდრე  ექსპერტიზა ბაციკაძე ალექსანდრე  იურიდიული მომსახურება, ბაციკაძე ალექსანდრე  კანონი ბაციკაძე ალექსანდრე  სასამართლო, ბაციკაძე ალექსანდრე  კანონმდებლობა, ბაციკაძე ალექსანდრე