ადვოკატი ბაციკაძე გიორგი

ადვოკატი ბაციკაძე გიორგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 49

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბაციკაძე გიორგი  იურისტი ბაციკაძე გიორგი  ადვოკატი ბაციკაძე გიორგი  არბიტრაჟი ბაციკაძე გიორგი  ექსპერტიზა ბაციკაძე გიორგი  იურიდიული მომსახურება, ბაციკაძე გიორგი  კანონი ბაციკაძე გიორგი  სასამართლო, ბაციკაძე გიორგი  კანონმდებლობა, ბაციკაძე გიორგი