ადვოკატი ბახტაძე უშანგი

ადვოკატი ბახტაძე უშანგი

სიითი ნომერი რეესტრში – 4868

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბახტაძე უშანგი იურისტი ბახტაძე უშანგი ადვოკატი ბახტაძე უშანგი არბიტრაჟი ბახტაძე უშანგი ექსპერტიზა ბახტაძე უშანგი იურიდიული მომსახურება, ბახტაძე უშანგი კანონი ბახტაძე უშანგი სასამართლო, ბახტაძე უშანგი კანონმდებლობა, ბახტაძე უშანგი