ადვოკატი ბახტაძე ჯიმშერი

ადვოკატი ბახტაძე ჯიმშერი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2035

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბახტაძე ჯიმშერი იურისტი ბახტაძე ჯიმშერი ადვოკატი ბახტაძე ჯიმშერი არბიტრაჟი ბახტაძე ჯიმშერი ექსპერტიზა ბახტაძე ჯიმშერი იურიდიული მომსახურება, ბახტაძე ჯიმშერი კანონი ბახტაძე ჯიმშერი სასამართლო, ბახტაძე ჯიმშერი კანონმდებლობა, ბახტაძე ჯიმშერი