ადვოკატი ბერაია ფატმან

ადვოკატი ბერაია ფატმან

სიითი ნომერი რეესტრში – 4151

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბერაია ფატმან იურისტი ბერაია ფატმან ადვოკატი ბერაია ფატმან არბიტრაჟი ბერაია ფატმან ექსპერტიზა ბერაია ფატმან იურიდიული მომსახურება, ბერაია ფატმან კანონი ბერაია ფატმან სასამართლო, ბერაია ფატმან კანონმდებლობა, ბერაია ფატმან