ადვოკატი ბესელია ხათუნა

ადვოკატი ბესელია ხათუნა

სიითი ნომერი რეესტრში – 4466

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბესელია ხათუნა იურისტი ბესელია ხათუნა ადვოკატი ბესელია ხათუნა არბიტრაჟი ბესელია ხათუნა ექსპერტიზა ბესელია ხათუნა იურიდიული მომსახურება, ბესელია ხათუნა კანონი ბესელია ხათუნა სასამართლო, ბესელია ხათუნა კანონმდებლობა, ბესელია ხათუნა