ადვოკატი ბრეგაძე ზვიადი

ადვოკატი ბრეგაძე ზვიადი

სიითი ნომერი რეესტრში – 3427

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბრეგაძე ზვიადი იურისტი ბრეგაძე ზვიადი ადვოკატი ბრეგაძე ზვიადი არბიტრაჟი ბრეგაძე ზვიადი ექსპერტიზა ბრეგაძე ზვიადი იურიდიული მომსახურება, ბრეგაძე ზვიადი კანონი ბრეგაძე ზვიადი სასამართლო, ბრეგაძე ზვიადი კანონმდებლობა, ბრეგაძე ზვიადი