ადვოკატი ბუთიაშვილი ზაქარია

ადვოკატი ბუთიაშვილი ზაქარია

სიითი ნომერი რეესტრში – 2664

სპეციალიზაცია: საერთო

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბუთიაშვილი ზაქარია იურისტი ბუთიაშვილი ზაქარია ადვოკატი ბუთიაშვილი ზაქარია არბიტრაჟი ბუთიაშვილი ზაქარია ექსპერტიზა ბუთიაშვილი ზაქარია იურიდიული მომსახურება, ბუთიაშვილი ზაქარია კანონი ბუთიაშვილი ზაქარია სასამართლო, ბუთიაშვილი ზაქარია კანონმდებლობა, ბუთიაშვილი ზაქარია