ადვოკატი ბუთხუზი ბადრი

ადვოკატი ბუთხუზი ბადრი

სიითი ნომერი რეესტრში – 2127

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბუთხუზი ბადრი იურისტი ბუთხუზი ბადრი ადვოკატი ბუთხუზი ბადრი არბიტრაჟი ბუთხუზი ბადრი ექსპერტიზა ბუთხუზი ბადრი იურიდიული მომსახურება, ბუთხუზი ბადრი კანონი ბუთხუზი ბადრი სასამართლო, ბუთხუზი ბადრი კანონმდებლობა, ბუთხუზი ბადრი