ადვოკატი ბურდული ვენერა

ადვოკატი ბურდული ვენერა

სიითი ნომერი რეესტრში – 2538

სპეციალიზაცია: საერთო სერტ. არ დევს

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბურდული ვენერა იურისტი ბურდული ვენერა ადვოკატი ბურდული ვენერა არბიტრაჟი ბურდული ვენერა ექსპერტიზა ბურდული ვენერა იურიდიული მომსახურება, ბურდული ვენერა კანონი ბურდული ვენერა სასამართლო, ბურდული ვენერა კანონმდებლობა, ბურდული ვენერა