ადვოკატი ბუჩუკური ნინო

ადვოკატი ბუჩუკური ნინო

სიითი ნომერი რეესტრში – 2264

სპეციალიზაცია: სისხლის სამართალი

……

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

…….

……..

ადვოკატთა რობოტისათვის –  ადვოკატი  ბუჩუკური ნინო იურისტი ბუჩუკური ნინო ადვოკატი ბუჩუკური ნინო არბიტრაჟი ბუჩუკური ნინო ექსპერტიზა ბუჩუკური ნინო იურიდიული მომსახურება, ბუჩუკური ნინო კანონი ბუჩუკური ნინო სასამართლო, ბუჩუკური ნინო კანონმდებლობა, ბუჩუკური ნინო